ALGEMENE VOORWAARDEN
Invoering
Dos Santos Shoes promoot en verkoopt haar eigen merkproducten op www.dossantosshoes.com/shop.

“Koper” verwijst naar het individu dat handelt / koopt als een eindconsument buiten het bereik van een bedrijf of beroep. Als u geen “eindgebruiker” bent, kunt u geen aankopen doen op www.dossantosshoes.com/shop.

Dos Santos Shoes behoudt zich het recht voor om bestellingen die zijn geregistreerd op www.dossantosshoes.com/shop niet te verwerken in geval van twijfel dat de “koper” een eindgebruiker is, of wanneer de bestellingen niet voldoen aan de algemene verkoopvoorwaarden hierin.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de levering, acceptatie van bestellingen, verzending en verzending via www.dossantosshoes.com/shop.

De “Koper” moet Dos Santos Shoes een e-mailadres, postadres of andere correcte en volledige contactgegevens verstrekken en aanvaardt dat Dos Santos Shoes contact met hem / haar kan opnemen als hij dat nodig acht.

Dos Santos Shoes behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te accepteren of te annuleren, zelfs niet na de automatische bevestiging ervan, in geval van twijfel dat de “Koper” een eindgebruiker is, of over de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

Dos Santos Shoes mag bestellingen niet verwerken in de volgende omstandigheden:

Wanneer er onvoldoende garantie is voor een correcte betaling;
Het product is niet langer beschikbaar (betaling wordt geretourneerd);
De factuurgegevens zijn niet correct of verifieerbaar;
De bestelling wordt geïdentificeerd als zijnde incorrect of mogelijk frauduleus door de automatische beveiligingssystemen;
De betaling wordt niet ontvangen binnen 5 kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd;
Als er aanwijzingen zijn dat de consument jonger is dan 18 jaar of geen eindgebruiker is;
Als de prijs in de online winkel niet klopt;
Als het niet mogelijk is om de bestelling af te leveren op het relevante adres;
Bestellingen zijn onvolledig of onjuist.
In deze gevallen zal Dos Santos Shoes de redenen overbrengen voor het niet voltooien van de verkoopovereenkomst via e-mail. Door de details van de bestelling te bevestigen, aanvaardt u de algemene verkoopvoorwaarden en alle andere voorwaarden op www.dossantosshoes.com/shop.

Aankoopwaarde en betaalmethoden
De productprijzen op de website zijn de uiteindelijke prijzen voor verkoop aan de consument. Prijzen zijn inclusief belasting, indien van toepassing. Prijzen zijn genoteerd in euro’s of in de valuta van de landen waar producten elektronisch worden verhandeld.
Productprijzen op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Dos Santos Shoes behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De prijzen die op het moment van aankoop worden getoond, zijn de prijzen die op die aankoop zijn toegepast. Dos Santos Shoes aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een andere betaalmethode of het onjuiste gebruik van de bestaande methoden door de “Koper”.

Beschikbare betaalmethoden:

Banktransfer

PayPal
Creditcard (Visa, MasterCard en American Express)

leveringen
Op het moment van aflevering moet de “Koper” de verpakking controleren op mogelijke schade. Als de verpakking aanzienlijke schade vertoont, moet de “koper” de bestelling niet accepteren, die vervolgens zal worden teruggestuurd. Zie “Online winkelen / Retourbeleid” voor meer informatie over leveringen.

Retourneren en ruilen
Zie “Online winkelen / Retourbeleid” voor meer informatie over leveringen.

Wetgeving
Deze algemene voorwaarden en alle gerelateerde daaruit voortvloeiende conflicten, inclusief de geldigheid van de voorwaarden, het gebruik van de website of enige aankoop daarin, vallen onder de Belgische wetgeving.

Dos Santos Shoes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden die het gevolg is van het gebruik van onze producten.

Dos Santos Shoes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de “Koper” als gevolg van verkeerd gebruik van onze producten.

Dos Santos Shoes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de website. Als de “Koper” schade ondervindt als gevolg van ernstige verwaarlozing of opzettelijk wangedrag door Dos Santos Shoes, is er geen beperking in deze bepaling van toepassing.

CLOSE

Categories

Merken

  • No product brands exist.

Product tags

Add to cart
× Heb je een vraag?